ANBI

Stichting Kids University for Cooking is een goed doel en heeft de ANBI status. Lees hieronder onze verantwoording.

 

Stichting Kids University for Cooking

RSIN: 850747612

Postadres: Heymansstraat 35, 5927 NP Venlo

Bezoekadres: Villafloraweg 1, 5928 SZ Venlo

Een stichting met een ANBI-status zet zich nagenoeg geheel in voor het algemeen belang van de Nederlandse bevolking. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees hier aan welke voorwaarden een stichting met een ANBI-status moet voldoen.

 

Missie-Visie

Samenwerken aan een gezondere wereld

Een gezonde levensstijl is belangrijk voor ieder mens en in het bijzonder voor kinderen. Het aantal kinderen met overgewicht neemt toe. Slechts een beperkt aantal kinderen heeft een gezond voedingspatroon en kennis over waar ons voedsel vandaan komt. Onze ambitie is een bijdrage leveren aan een gezonder voedingspatroon van kinderen.

Bewustwording en een goede kennis van voeding en gezondheid op jonge leeftijd, helpt kinderen om nu en op latere leeftijd bewuste(re) keuzes te maken, zodat een gezonder voedingspatroon ontstaat. Wij werken samen met het bedrijfsleven, universiteiten, overheid en onderwijs om deze bewustwording bij kinderen te creëren. Wij doen dit door enerzijds het inzetten van educatieve programma’s voor o.a. het onderwijs en anderzijds door het inzetten van kidspanels om te komen tot nieuwe, gezondere producten en voedingsconcepten.

Lekkere en gezonde voeding voor en door kinderen! 

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: de bevordering van het welzijn, de educatie en de gezondheid van kinderen in de leeftijd van zes tot zestien jaar, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door educatie: kinderen vertrouwd maken met een gezond eet- en leefpatroon aan de hand van een fysiek en virtueel platform en onderwijs, door het bijeenbrengen van gelden en door het verrichten van alle overige handelingen die voor haar doelstelling dienstig zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk.